Black : D-GORGAN1 ( 2 )
White : ikkehalvezool ( 0 )